Firth Primary School

(07) 888 7396 Station Road, Matamata, New Zealand
Haere whakamua E tipu e rea - Go foward; Grow and flourish

Kimberley White

Role

Ako Kea (Year 3/4)